Analizë e Projektligjit për Shoqëri Tregtare

Autorë: INDEP Programi: Qeverisja Demokratike Data: 10 Shtator 2017 Mbështetur nga: Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA)